٤٠| ویکی پدیا فارسی

٤٠

و هر عمل و ذكري كه كمتر از اربعين باشد چندان اثر بارزي ندارد و خاصيت اربعين در ظهور فعليت و بروز استعداد و قوه و حصول ملكه،امري مُصَرَّحٌ به در آيات و اخبار است.

آن كه براي خدا،يك چلّه كشيك نفس بكشد چشمه هاي دانش از دلش بر زبانش آشكار گردد،چنان كه خواجه ي عالَم صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است:

مَن أخلص لله أربعين صباحاً،ظهرت ينابيع الحكمة مِن قلبه على لسانه.

مآثر آثار ٢ ص٤٤